Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, het contactformulier invult of reageert op vacatures verstrekt u persoonsgegevens aan ORAM. ORAM is penvoerder en gezamenlijk initiatiefnemer van de website en programma Werken in de Haven. Amsterdam

De gegevens die u verstrekt betreffen eventuele gegevens zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres. CV gegevens zoals postadres, postcode, plaats, postadres, telefoonnummer, paspoort/ID of rijbewijs nummer (indien van toepassing), informatie over vroegere werkervaring of opleidingen. Wanneer u uw gegevens of de gegevens verstrekt, accepteert u het gebruik van uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die hieronder gespecificeerd worden.

We gebruiken uw gegevens voor onze eigen administratie en indien u heeft gesolliciteerd op een functie ook voor de administratie van het desbetreffende bedrijf.

Wij versturen daarnaast nieuwsbrieven per mail of per Whatsapp, uitnodigingen en andere mailingen om u op de hoogte te houden van wat we doen en ze in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan activiteiten. Tevens plaatsen we berichten op werkenindehaven.Amsterdam ‚social media en in onze mailingen waarin wij fotomateriaal gebruiken van bijeenkomsten en activiteiten. Wanneer u deelneemt aan onze bijeenkomsten en activiteiten kan het voorkomen dat ORAM – foto’s gebruikt waar u op staat.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan ORAM gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. ORAM sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vragen over privacy?
U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek ORAM redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met ORAM opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Yasemin Demirtas

ORAM / Werken in de Haven
Yasemin Demirtas
020 – 6222 111
info@werkenindehaven.amsterdam

Wijziging van dit privacy statement

ORAM behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

LET OP! Werken in de Haven is een initiatief ORAM, Amports, Port of Amsterdam in samenwerking met gemeente Amsterdam en het havenbedrijfsleven. ORAM is penvoerder van het programma. Stichting Amports is de promotie organisatie. Amports is een stichting met een bestuur dat uit vier leden bestaat. De uitvoering van werkzaamheden heeft de stichting ondergebracht bij Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM), Vereniging voor scheepvaart, industrie, handel en zakelijke dienstverlening KVK: 34169371. Ga naar www.oram.nl voor meer informatie over ORAM.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring bieden op onze website. Als je deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.